logo
 
 

note01notes01Sesiynau

Dydd Llun

Eglwys Newydd 

abc Eglwys Baptist Ararat
Heol Merthyr
Eglwys Newydd
CF14 1PT

10.00yb - 11.00yb

Parcio

Mae parcio ar gael ar Heol Merthyr (o flaen y capel) a tu l ar Plas Treoda

Pris

4.50 (ail plentyn 2.00)

Talwch am eich sesiwn yn wythnosol

 

Dydd Mawrth

Treganna

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ymddygiad Plant

Does DIM caniatad iddynt daflu tegannau neu offerynnau

Brodyr a Chwiorydd

Mae croeso i chi ddod a brodyr a chwiorydd i'r sesiwn ond chi fydd yn gyfrifol
am eu ymddygiad a diogelwch

Polisi Cwynion

Gobeithiaf y byddwch chi a'ch plentyn yn mwynhau eich profiad gyda hei di ho.
Os oes gennych unrhyw gwyn neu eisiau trafod unrhyw agwedd or sesiwn cysylltwch a fi
cyn gynted a syn bosib

Diogelwch a Iechyd

Wrth gofrestru a hei-di-ho rydych yn cytuno cymryd cyfrifoldeb o diogelwch eich
plentyn/plant drwyr sesiwn. Serch trio fyng ngorau i paratoi amgylchedd diogel does
gen i ddim cyfrifoldeb dros Diogelwch a Iechyd eich plentyn/plant. Rwyn siwr fe fydd
eich plentyn yn cael ei denu at offerynau/tegannau a rhannau bach. Byddwch yn ymwybodol
nid wyf yn ganiatau eich plentyn rhoi offerynnau yn eu ceg