logo
 
 

note01

 

Sylwadau

 

Cafodd fy mab barti pen-blwydd i'w gofio ac roedd y plant i gyd wrth eu boddau yn canu, chwarae offerynnau, gweld y swigod ac roedd Stephanie wedi dod a thegannau a balwns ar gyfer diwedd y parti.  Bu i lawer o'r rhieni ganmol Hei-di-ho ar ol y parti.  Ardderchog.  Diolch i ti Stephanie.

 

notes01